Gruve 3, Longyearbyen, Svalbard, 1986
(Foto: SL)

AS Sydvaranger, Bjørnevatn, 1988
(Foto: SL)

Skaland Graphite, Senja, 2014
(Foto: SL)

gruve.info

Denne nettstaden er oppretta for å gi informasjon om gruver og mineralutvinning, og særlig om verknadane for miljøet.
Der det ikkje er oppgitt annan forfattar er det skrive av Svein Lund.

Bokserien Gull, gråstein og grums – med tillegg

Gull, gråstein og grums – 1 – Omstridde gruver (Juni 2015)

Rettingar og tillegg til Gull, gråstein og grums – 1 (August 2015 – desember 2018)

Gull, gråstein og grums – 2 – Med lov skal land øydast (Februar 2016)

Gull, gråstein og grums – 3 – Ei velsigning for landet? (August 2017)

Bokmeldingar og omtalar av Gull, gråstein og grums

Reportasjer og artiklar frå besøk ved gruver og gruvekonferansar

Rapport frå studietur til gruver i Nord-Sverige og Nord-Finland (Mai 2015)

Rapport frå gruvekonferanse i Finland – 10th Fennoscandian Exploration and Mining (November 2015)

Rapport frå Geonor-konferanse i Rana (Mars 2016)

Rätten til marken – Gruveseminar i Umeå med ekskursjon til Laver (Mai 2016)

1 880 000 000 000 – Rapport frå Arctic Business Forum (Mai 2017)
1 880 000 000 000 – Raporta Arctic Business Forumas (sámegillii)

Euro Mine Expo 2018 – Skellefteå (Juni 2018)

Blant julenissar, klimaprofitørar og andre spekulantar i Rovaniemi (Arctic Business Forum Mai 2019)

Førelesingar om gruver og gruvedrift / Lectures on mining

Strid om gruvedrift i Noreg – før, no og i framtida (Tekst) (Presentasjon med bilde)
(Naturvernforbundet i Finnmark, Mars 2017)

Mining – too difficult for journalists – or too dangerous? (Text) (Presentation with pictures)
(Sámi allaskuvla – Indigenous journalism, April 2017)

Ei reise i gruver
(Presentasjon på Nordnorsk bokdag, Alta 13.09.2018)

Nussir – en del av noe større
(Innlegg på markering mot Nussir-gruva, Guovdageaidnu 23.02.2019)

Artiklar av andre skribentar / Articles by other writers / Eará čálliid čállosat

Lieuwe Jan Hettema: Struggling with shiny gold and beloved reindeer
(Om Biedjovággi gruver) (November 2015)

Helene M. Børsting: Er det for sent å redde Ljøsenhammeren?
(Om planlagt dolomittgruve i Bodø kommune / Saltfjellet reinbeitedistrikt) (Juni 2016)

Emma Elliane Oskal Valkeapää & Sara Margrethe Oskal: Atte munnje sáni saji! / Just give me the word / Gi meg ordet
– Lávlla ruvkkiid birra / Song about mining / Songtekst om gruver i Sápmi. (Juli 2016)

Jorunn Vallestad og Silje Ask Lundberg: Ny lov kan true livets opphav.
(Om gruvedrift på havbotn.– Oktober 2018)

Mads Løkeland: Giftig gruveslam i Repparfjorden
(Oppdatert informasjon februar 2019)

Òm du skriv noko om gruvespørsmål, må du gjerne sende det hit.

Kontakt redaksjonen

Biedjovággi gruver, Guovdageaidnu, 2006
(Foto: SL)

Knaben gruver, 2014
(Foto: Basia Głowacka)

Skorovass gruver, 2014
(Foto: SL)

Løkken gruver, 2014
(Foto: SL)

Sibelco, Stjernøya 2015
(Foto: SL)

Kalksteinbrot i Tromsdalen, Verdal, 2014
(Foto: SL)

Aitik koppargruve, Gällivare, 2015
(Foto: Nils Viklund)

Mertainen, Kiruna 2015
(Foto: SL)

Agnico Eagle, Kittilä, FInland, 2015
(Foto: SL)