gruve.info

Nettstad om gruver og mineralutvinning, særlig om verknadane for miljøet.

Til startsida

Emma Elliane Oskal Valkeapää
(Pressefoto)

16 år gamle Emma Elliane Oskal Valkeapää frå Guovdageaidnu (Kautokeino) har i lag med mor si, Sara Margrethe Oskal, skrive ein tekst mot gruver og naturøydeleggingar i Sápmi.
Emma Elliane har spela inn denne på plate og musikkvideo.

Teksten er på samisk, men han er også omsett til engelsk og norsk. Her følgjer teksten på alle tre språka.

Emma Elliane Oskal Valkeapää / Sara Margrethe Oskal

Atte munnje sáni saji

Don leat oba rávki
boađát deike ruvkkiid bávkkuhit
Dutnje ii leat goasse ávki
huikit iige savkkuhit
Don it beroš ge bassiváris
máttaráhká sieluráfis
earáid ruovttu biđget
vai ieš dál mahkáš birget
rokkat cuvket moallun
dan botta go mii goallut
Albma áberávku
mahkáš nu bivnnut
Go dollárat eurot ja ruvnnot
leat áidna maid don ipmirdat
Leat go dat du ipmilat?

Mii leat nu guhká vuordán
Don leat min soardán
Gierddahallan beahtahallan
Dál áiggun mun garrestit
ja mun in boađe vuollánit

Ref:
Atte munnje sáni saji!
Dal lea mu vuorru máilbmái čájehit
masa mun lean buorre ja maid mun máhtán!
Guldal dal.
Mun in boađe šat geardduhit.
Atte munnje sáni saji!
Olles máilbmi jaskat dušše mun gii muitalan!
Guldal dal mun in boađe šat geardduhit.

Min dološ ja dálá goahtesajit guohtuneatnamat
Daidda vuohon bahkkejit dat fasttes golgobeatnagat
Don it ádde, it leat dan veara
Árbevieruid it ge jeara
deattát skuovvavuođuin, min don gal it baldde
litna gámavuođuin ferte válaid alde
Albma áberávku
mahkáš nu bivnnut
Go dollárat eurot ja ruvnnot
leat áidna maid don ipmirdat
Leat go dat du ipmilat?

Mii leat nu guhká vuordán
Don leat min soardán
Gierddahallan beahtahallan
Dál mun áiggun garrestit
ja mun in boađe vuollánit

Ref:
Atte munnje sáni saji!
Dal lea mu vuorru máilbmái čájehit
masa mun lean buorre ja maid mun máhtán!
Guldal dal.
Mun in boađe šat geardduhit.
Atte munnje sáni saji!
Olles máilbmi jaskat dušše mun gii muitalan!
Guldal dal mun in boađe šat geardduhit.
Guldal dal mun in boađe šat geardduhit.

Just, give me the word

You are senseless
coming here, mining the land
It’s not worth shouting at you or even whispering
These sacred mountains – the soul of Máttaráhká,
our mother of creation - are meaningless to you.
You destroy others’ lives to make a living for yourself,
You consume and destroy while we freeze
Greed consumes you,
You’re thirsty for power,
You only understand
Dollars, Euros and Krones
Are they your Gods, is that what you worship?

We have stood by for so long while you inflicted pain
on our hearts and spirits.
We’ve suffered, you’ve betrayed us
This time, I’ll take action and will not
Give up.

Just, Give me the word
Because it’s my turn to show to the world
Where my strength is and what I know
Listen to me, because I’m not repeating it,
Give me the word,
Listen up, world. I’ll tell you.
Listen to me, because I will not say it again.

Our ancient and contemporary homelands –
the hungry dogs are are back for more.
You don’t understand nor do you care
You don’t respect our traditions
Instead, you weigh us down with your ways,
trying to intimidate us.
But we come armed with our traditions, our ways.
We must be prepared.
Greed consumes you,
You’re thirsty for power,
You only understand
Dollars, Euros and Krones
Are they your Gods, is that what you worship?

We have stood by for so long while you inflicted pain
on our hearts and spirits.
We’ve suffered, you’ve betrayed us
This time, I’ll take action and will not
Give up.

Just, Give me the word
Because it’s my turn to show to the world
Where my strength is and what I know
Listen to me, because I’m not repeating it,
Give me the word,
Listen up, world. I’ll tell you.
Listen to me, because I will not say it again.
Listen to me, because I will not say it again.

(English translation: Elle-Maija Tailfeathers)

Gi meg ordet

Du eig ikkje skam
kjem her og sprenger ut gruver
Det nyttar aldri
verken å rope eller kviskre til deg
Du bryr deg ikkje eingong om det heilage fjellet,
om sjelefreden til urmora
Du øydelegg andre sin heim
for sjølv å tene pengar
Du grev og knuser i bitar,
mens vi frys.

Grådigheita styrer deg.
Du tørstar etter makt
Det einaste du forstår
er dollar, euro og kroner
Er det gudane som du tilber?

Vi har venta så lenge
Du har såra oss i hjarta
Vi har lidd, vi har blitt narra
No vil eg kjempe meg fram
og eg blir ikkje å gi meg

Gi meg ordet!
No er det min tur å vise til verda
kva eg er god til og kva eg kan
Høyr etter no,
eg blir ikkje å gjenta det
Gi meg ordet!
Heile verda kan teie, no skal eg fortelje!
Høyr no, eg seier det ikkje om igjen.

Igjen pressar sultne hundar seg inn
på dei gamle gammeplassane og beitelandet
Du forstår ikkje, du bryr deg ikkje
Du spør ikkje om tradisjonar.
Du trampar oss ned utan omsyn,
mjuke komagsålar må vike
Men vi kjem væpna med tradisjonane og våre eigne levemåtar
Vi må vere førebudde

Grådigheita styrer deg.
Du tørstar etter makt
Det einaste du forstår
er dollar, euro og kroner
Er det gudane som du tilber?

Vi har venta så lenge
Du har såra oss i hjarta
Vi har lidd, vi har blitt narra
No vil eg kjempe meg fram
og eg blir ikkje å gi meg

Gi meg ordet!
No er det min tur å vise til verda
kva eg er god til og kva eg kan
Høyr etter no,
eg blir ikkje å gjenta det
Gi meg ordet!
Heile verda kan teie, no skal eg fortelje!
Høyr no, eg seier det ikkje om igjen.

(Omsett til norsk av Svein Lund)