Gull, gråstein og grums

Denne nettstaden er laga rundt bokserien "Gull, gråstein og grums", eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid.
Her er innhaldet i bøkene, ein del oppdateringar og andre artiklar om gruver og mineralutvinning, særlig om verknadane for miljøet.
Der det ikkje er oppgitt annan forfattar er det skrive av Svein Lund.

Forside 1
Forside 2
Forside 3
Forside 4

Reportasjer og artiklar frå besøk ved gruver og gruvekonferansar

Rapport frå studietur til gruver i Nord-Sverige og Nord-Finland (Mai 2015)

Rapport frå gruvekonferanse i Finland – 10th Fennoscandian Exploration and Mining (November 2015)

Rapport frå Geonor-konferanse i Rana (Mars 2016)

Rätten til marken – Gruveseminar i Umeå med ekskursjon til Laver (Mai 2016)

1 880 000 000 000 – Rapport frå Arctic Business Forum (Mai 2017)
1 880 000 000 000 – Raporta Arctic Business Forumas (sámegillii)

Euro Mine Expo 2018 – Skellefteå (Juni 2018)

Blant julenissar, klimaprofitørar og andre spekulantar i Rovaniemi (Arctic Business Forum Mai 2019)

Førelesingar om gruver og gruvedrift

Strid om gruvedrift i Noreg – før, no og i framtida (Tekst) (Presentasjon med bilde)
(Naturvernforbundet i Finnmark, Mars 2017)

Mining – too difficult for journalists – or too dangerous? (Text) (Presentation with pictures)
(Sámi allaskuvla – Indigenous journalism, April 2017)

Ei reise i gruver
(Presentasjon på Nordnorsk bokdag, Alta 13.09.2018)

Nussir – en del av noe større
(Innlegg på markering mot Nussir-gruva, Guovdageaidnu 23.02.2019)

Gull, gråstein og grums
(Presentasjon av heile serien, Guovdageaidnu 09.12.2019)

Artiklar av andre skribentar

Lieuwe Jan Hettema: Struggling with shiny gold and beloved reindeer
Om Biedjovággi gruver. (November 2015)

Helene M. Børsting: Er det for sent å redde Ljøsenhammeren?
Om planlagt dolomittgruve i Bodø kommune / Saltfjellet reinbeitedistrikt (Juni 2016)

Emma Elliane Oskal Valkeapää & Sara Margrethe Oskal: Atte munnje sáni saji! / Just give me the word / Gi meg ordet
– Lávlla ruvkkiid birra / Song about mining / Songtekst om gruver i Sápmi. (Juli 2016)

Jorunn Vallestad og Silje Ask Lundberg: Ny lov kan true livets opphav.
Om gruvedrift på havbotn. (Oktober 2018)

Mads Løkeland: Giftig gruveslam i Repparfjorden
(Oppdatert informasjon februar 2019)

Om du skriv noko om gruvespørsmål, må du gjerne sende det hit.