Gull, gråstein og grums

Denne nettstaden er laga rundt bokserien "Gull, gråstein og grums", eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid.
Her er innhaldet i bøkene, ein del oppdateringar og andre artiklar om gruver og mineralutvinning, særlig om verknadane for miljøet.
Der det ikkje er oppgitt annan forfattar er det skrive av Svein Lund.

Forside 1
Forside 2
Forside 3
Forside 4

Rapport om gruvedrift og motstand i Fennoskandia

Fscan forside

Rapporten er skrive av: Svein Lund (Noreg og Sápmi), Arne Müller (Sverige) og Tero Mustonen / Noora Huusari (Finland)

A Green Shift? Mining and resistance in Fennoscandia (September 2021)

Førelesingar og notat om gruver og geologi

Strid om gruvedrift i Noreg – før, no og i framtida (Tekst) (Presentasjon med bilde)
Naturvernforbundet i Finnmark, Mars 2017

Mining – too difficult for journalists – or too dangerous? (Text) (Presentation with pictures)
Sámi allaskuvla – Indigenous journalism, April 2017

Ei reise i gruver
Presentasjon på Nordnorsk bokdag, Alta 13.09.2018

Nussir – en del av noe større
Innlegg på markering mot Nussir-gruva, Guovdageaidnu 23.02.2019

Gull, gråstein og grums
Presentasjon av heile serien, Guovdageaidnu 09.12.2019

Turne med gruvebøker fra Norge og Sverige februar 2020 Kiruna, Narvik, Tromsø.
Foredrag av Arne Müller: Elbilen och jakten på metallerna
Foredrag av Svein Lund: Gull, gråstein og grums

Mineralnæring i fortid, notid og framtid
Foredrag på Bergverksmuseet på Skaland, Geologiens Dag, 05.09.2020

Guovdageaidnu gjennom 3 milliarder år – gløtt av vår geologiske historie
Foredrag på Geologiens Dag i Guovdageaidnu, 24.10.2020

Frå Escondida til Dinnuidrášša – Ei reise i koppar.
Manus til foredrag på Naturvernforbundet sitt gruveseminar i Kvænangen 25.06.2022 Filmopptak av foredraget

Kingsrose og gruveplaner i Porsanger og Ballangen

Det "grønne skiftet" – Redning eller katastrofe?
Foredrag av Svein Lund på konferansen "Høgspenning i Nord", Tromsø 10.02.2023

Mineralstrategi for forsterka rovdrift 28.06.2023

Gruver i Porsanger, Norge og Verden, Lakselv 25.10.2023 Tekst til manus Presentasjon

Why do mining projects meet resistance – and what to do to it?
Tale eg ville ha holdt til deltakarane på Critical Minerals & Energy Investment Europe Conference and Exhibition.

Nussir – Lov og menneskerett / Nussir – Law and Human Rights
Notat til FNs ekspertpanel om urfolksretter

Hvem eier vidda? Aurum Norway og Kingsrose?

Stole på Arctic Minerals?

Nussir på veg mot mål?

Bokmeldingar og omtaler av andre skrifter om gruver og beslekta fenomen

Nimby forside
Ikke i mitt nabolag – Hvorfor NIMBY-saker utfordrer det norske demokratiet
(Desember 2022)

Artiklar av andre skribentar

Lieuwe Jan Hettema: Struggling with shiny gold and beloved reindeer
Om Biedjovággi gruver. (November 2015)

Helene M. Børsting: Er det for sent å redde Ljøsenhammeren?
Om planlagt dolomittgruve i Bodø kommune / Saltfjellet reinbeitedistrikt (Juni 2016)

Emma Elliane Oskal Valkeapää & Sara Margrethe Oskal: Atte munnje sáni saji! / Just give me the word / Gi meg ordet
– Lávlla ruvkkiid birra / Song about mining / Songtekst om gruver i Sápmi. (Juli 2016)

Jorunn Vallestad og Silje Ask Lundberg: Ny lov kan true livets opphav.
Om gruvedrift på havbotn. (Oktober 2018)

Mads Løkeland: Giftig gruveslam i Repparfjorden
(Oppdatert informasjon februar 2019)

Rachel Barbara Häubi: Kobber – noens grønne gull, andres elendighet (Oktober 2021)
Oversetting av original artikkel på fransk publisert på den sveitsiske nettavisa http://heidi.news:
Le cuivre, l’or vert des uns, la misère des autres (Bildene til artikkelen er bare i den franske originalen)

Om du skriv noko om gruvespørsmål, må du gjerne sende det hit.