Gull, gråstein og grums

Denne nettstaden er laga rundt bokserien "Gull, gråstein og grums", eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid.
Her er innhaldet i bøkene, ein del oppdateringar og andre artiklar om gruver og mineralutvinning, særlig om verknadane for miljøet.
Der det ikkje er oppgitt annan forfattar er det skrive av Svein Lund.

Forside 1
Forside 2
Forside 3
Forside 4

Rapport om gruvedrift og motstand i Fennoskandia

Fscan forside

Rapporten er skrive av: Svein Lund (Noreg og Sápmi), Arne Müller (Sverige) og Tero Mustonen / Noora Huusari (Finland)

A Green Shift? Mining and resistance in Fennoscandia (September 2021)

Førelesingar og notat om gruver og geologi

Strid om gruvedrift i Noreg – før, no og i framtida (Tekst) (Presentasjon med bilde)
Naturvernforbundet i Finnmark, Mars 2017

Mining – too difficult for journalists – or too dangerous? (Text) (Presentation with pictures)
Sámi allaskuvla – Indigenous journalism, April 2017

Ei reise i gruver
Presentasjon på Nordnorsk bokdag, Alta 13.09.2018

Nussir – en del av noe større
Innlegg på markering mot Nussir-gruva, Guovdageaidnu 23.02.2019

Gull, gråstein og grums
Presentasjon av heile serien, Guovdageaidnu 09.12.2019

Turne med gruvebøker fra Norge og Sverige februar 2020 Kiruna, Narvik, Tromsø.
Foredrag av Arne Müller: Elbilen och jakten på metallerna
Foredrag av Svein Lund: Gull, gråstein og grums

Mineralnæring i fortid, notid og framtid
Foredrag på Bergverksmuseet på Skaland, Geologiens Dag, 05.09.2020

Guovdageaidnu gjennom 3 milliarder år – gløtt av vår geologiske historie
Foredrag på Geologiens Dag i Guovdageaidnu, 24.10.2020

Frå Escondida til Dinnuidrášša – Ei reise i koppar.
Manus til foredrag på Naturvernforbundet sitt gruveseminar i Kvænangen 25.06.2022 Filmopptak av foredraget

Kingsrose og gruveplaner i Porsanger og Ballangen

Det "grønne skiftet" – Redning eller katastrofe?
Foredrag av Svein Lund på konferansen "Høgspenning i Nord", Tromsø 10.02.2023

Mineralstrategi for forsterka rovdrift 28.06.2023

Gruver i Porsanger, Norge og Verden, Lakselv 25.10.2023 Tekst til manus Presentasjon

Why do mining projects meet resistance – and what to do to it?
Tale eg ville ha holdt til deltakarane på Critical Minerals & Energy Investment Europe Conference and Exhibition.

Alt for klima – Rapport fra Future mine & minerals og Canary in the Coal Mine

Glad i naturen, Kingsrose?

Sjarmoffensiv ble katastrofe for Kingsrose

Kingsrose – med statsautorisert propaganda?

Vet Kingsrose hva de gjør?

Bokmeldingar og omtaler av andre skrifter om gruver og beslekta fenomen

Nimby forside
Ikke i mitt nabolag – Hvorfor NIMBY-saker utfordrer det norske demokratiet
(Desember 2022)

Artiklar av andre skribentar

Lieuwe Jan Hettema: Struggling with shiny gold and beloved reindeer
Om Biedjovággi gruver. (November 2015)

Helene M. Børsting: Er det for sent å redde Ljøsenhammeren?
Om planlagt dolomittgruve i Bodø kommune / Saltfjellet reinbeitedistrikt (Juni 2016)

Emma Elliane Oskal Valkeapää & Sara Margrethe Oskal: Atte munnje sáni saji! / Just give me the word / Gi meg ordet
– Lávlla ruvkkiid birra / Song about mining / Songtekst om gruver i Sápmi. (Juli 2016)

Jorunn Vallestad og Silje Ask Lundberg: Ny lov kan true livets opphav.
Om gruvedrift på havbotn. (Oktober 2018)

Mads Løkeland: Giftig gruveslam i Repparfjorden
(Oppdatert informasjon februar 2019)

Rachel Barbara Häubi: Kobber – noens grønne gull, andres elendighet (Oktober 2021)
Oversetting av original artikkel på fransk publisert på den sveitsiske nettavisa http://heidi.news:
Le cuivre, l’or vert des uns, la misère des autres (Bildene til artikkelen er bare i den franske originalen)

Om du skriv noko om gruvespørsmål, må du gjerne sende det hit.